School voor havo, atheneum (vwo), tweetalig havo, tweetalig atheneum (vwo)

Schorsing/verwijdering

Bij ernstige incidenten of bij herhaling van kleinere incidenten kan de schoolleiding tot een schorsing besluiten. Dat betekent dat de leerling één of meerdere dagen de lessen niet mag volgen. Een schorsing is een zeer ernstige maatregel. Als een leerling meermalen geschorst wordt, dan kan er tot verwijdering van school besloten worden. Over schorsing voor één of meerdere dagen beslist de schooldirecteur. Als ouders in bezwaar willen gaan tegen een schorsing, dan kan dat bij de schooldirecteur. Over verwijdering van school beslist de directeur-bestuurder. Bezwaar is dan mogelijk bij het bestuur van de PSG.

Als het handelen van een leerling strijdig is met de wet (bijv. wapenbezit, diefstal, handel of bezit van drugs) dan zal de schoolleiding, conform het Veiligheidsconvenant, de politie inschakelen.