School voor havo, atheneum (vwo), tweetalig havo, tweetalig atheneum (vwo)

Aanvullende schoolregels

Het Da Vinci College heeft een Pestprotocol, een korte samenvatting daarvan kunt u vinden op de website van onze school. Iedereen houdt zich aan de regels en herinnert zo nodig anderen eraan. Wanneer een leerling last heeft van anderen die zich niet aan deze regels houden en zelf niet in staat is hier iets aan te doen, dan kan hij de hulp inroepen van anderen zoals een mentor, een leraar, een conciƫrge, een vertrouwenspersoon of schoolmaatschappelijk werker. In de volgende paragraaf komen onze regels uitgebreider aan de orde.