School voor havo, atheneum (vwo), tweetalig havo, tweetalig atheneum (vwo)

Leefregels voor het Da Vinci College

Wij vinden dat iedereen zich op school veilig en prettig moet kunnen voelen. Als je je op school veilig voelt, kun je ook beter leren en werken. Dat geldt voor leerlingen en docenten, onderwijsondersteunend personeel, de schoolleiding en alle anderen die bij de school betrokken zijn. In een veilige school vertrouw je elkaar, respecteer je elkaar, stimuleer je elkaar en werk je samen. Een veilige school is dus een leefbare school.

Bondig geformuleerd zijn de regels als volgt:

 • We aanvaarden de ander zoals hij of zij is en discrimineren niemand.
 • We schelden, pesten en roddelen niet.
 • We maken ons niet schuldig aan seksuele intimidatie.
 • We blijven van elkaars spullen af.
 • We bedreigen een ander niet.
 • We nemen geen wapens (messen e.d.) mee naar school.
 • We nemen geen drugs of alcohol mee naar school, ook het onder invloed zijn hiervan is verboden.
 • We gebruiken binnen en buiten school geen geweld.
 • We houden de school en de omgeving van de school schoon.
 • We hebben in alle leerjaren corveedienst.
 • Zowel leerlingen als docenten zijn op tijd in de les.
 • We hebben in de les altijd onze spullen mee.
 • We drinken en eten alleen in de daartoe aangewezen ruimten.
 • We zetten ons op school in om goede studieresultaten te behalen.
 • We zijn beschikbaar voor school van 8.00 uur - 17.00 uur.
 • We maken geen beeld- of geluidsopname van elkaar of van medewerkers, tenzij daar toestemming voor is gegeven.
 • Mobiele telefoons / Mp3 -spelers: zijn in het hele gebouw toegelaten, m.u.v. het leslokaal. Alleen met toestemming van de docent toegestaan in de klas.
 • Bij het binnenkomen in de school worden de petten in de kluisjes opgeborgen en verder niet toegestaan binnen de school.
 • Kaarten: alleen toegestaan in de aula. Niet voor geld.
 • Studiepleinen: niet toegestaan te betreden voor recreatieve doeleinden.
 • Eten en drinken in de klas is niet toegestaan.
 • Het is niet toegestaan om op de tafels te zitten en met de voeten op de stoelen of banken