School voor havo, atheneum (vwo), tweetalig havo, tweetalig atheneum (vwo)

Omgaan met pesten

Bij signalering of melding van pesten wordt er gehandeld volgens het pestprotocol. Iedereen die werkzaam is op het Da Vinci College – en in het bijzonder de mentoren- hebben in dit protocol een belangrijke rol in het handhaven en borgen ven een veilig leer- en leefklimaat.

Curatief door het actief signaleren en remediëren en preventief door invulling van de mentorlessen op het gebied van pesten en geweld. Hiervoor gebruiken we de door het ministerie van OCW erkende lesmethode “ Spijt” van uitgeverij Prima, een uitgave van VeiligheidNL.

Tevens worden er in dit protocol handvatten en richtlijnen geboden voor individuele begeleiding van zowel slachtoffer als pesters. Voor inzage van dit protocol verwijzen wij u naar onze website: davinci.psg.nl.