School voor havo, atheneum (vwo), tweetalig havo, tweetalig atheneum (vwo)

Talentgebieden op het Da Vinci College

Op het Da Vinci College hebben we extra aandacht voor de Podiumkunsten (eigen theater), Bétascience en Internationalisering; de zogenaamde ‘talentgebieden’. Tevens zijn wij officieel erkend als gezonde school met themacertificaat Bewegen en Sport en wordt er veel aandacht gegeven aan sportactiviteiten.

Omdat we het belangrijk vinden dat leren op school maar ook buiten de school plaatsvindt, hebben we 3 excursieweken per schooljaar. Excursies die anders tot lesuitval zouden leiden doordat er docenten als begeleiders mee moeten gaan worden voor heel de school in 3 vaste weken aangeboden. Deze weken zijn in de jaaragenda opgenomen. Per leerjaar en onderwijssoort is er een verschillend aanbod aan excursies.