School voor havo, atheneum (vwo), tweetalig havo, tweetalig atheneum (vwo)

AANMELDEN 2018 trans260

Samenwerkingspartners

Zijlogonovember2018

Kies een PSG-school

23-01-2013
"A Better world for all people!"

In het kader van “duurzaamheid”, een belangrijke pijler van het Da Vinci College, hebben leerlingen van 4VWO-TTO (tweetalig onderwijs) de opdracht gekregen om bij het vak ANW (algemene natuurwetenschappen) een project op te starten waarin duurzaamheid centraal staat en dat een bijdrage kan leveren aan het milieu.

De leerlingen uit 4VWO-TTO hebben vijf projecten bedacht die ze ook ten uitvoer gaan brengen.
Zo is er een groep die zich bezighoudt met een “groen” klaslokaal door zonnepanelen op het dak van het Da Vinci College te laten plaatsen. Een andere groep houdt zich bezig met het realiseren van een sedum-dak, een vegetatiedak.
Weer een andere groep ontwerpt een fiets met een oplaadbare accu die de opgewekte energie weer teruglevert aan het elektriciteitsnet van de school en nog een andere groep doet onderzoek naar duurzame en milieuvriendelijke kleding. Zij zullen aan het eind van het project een modeshow geven.
De laatste groep houdt zich bezig met bewustwording van Aids. Zij verzamelen geld voor aids-wezen in Bethlehem Zuid-Afrika voor het kinderdagcentrum Masechaba.
Drie leerlingen zijn de managers, zij sturen de groepen aan, houden het tijdpad in de gaten en houden een dagboek en hun website bij.

De docent en begeleider van deze leerlingen, mevrouw Brugge, is razend enthousiast.
De leerlingen zijn heel gedreven en werken hard en serieus aan hun project.

Dat is niet voor niets want samen met Day for Change Klasse!Actie, een educatief project van de Rabobank, waarin leerlingen leren ondernemen met een eigen microkrediet, kunnen de leerlingen met een startkapitaal hun duurzame en creatieve projecten opstarten.
De leerlingen hebben hiervoor een aantal gastlessen gevolgd, waaronder een gastles “microkrediet” en een gastles  “ondernemerschap” waarin de leerlingen door medewerkers van de Rabobank werden geholpen met het opstellen van hun ondernemingsplannen.
Van de winst die leerlingen maken, o.a. uit de opgewekte stroom van de accufietsen en de zonnepanelen, maar ook uit de sponsoring van het Sedum-dak en de opbrengst van de modeshow, gaat de helft naar ontwikkelingslanden waarbij ondernemers worden geholpen met echte microkredieten.
De ander helft gaat naar ons vaste ontwikkelingsproject Masechaba ( voor aidswezen in Zuid-Afrika).

Op 5 februari zullen de bovengenoemde groepen gaan “pitchen” voor een delegatie van de Rabobank, de schoolleiding van het Da Vinci College, hoofd gebouwenbeheer van de PSG en een aantal docenten.
Hierbij zullen de leerlingen per groepje in een korte presentatie gaan vertellen wat zij gaan doen, hoeveel microkrediet ze nodig denken te hebben, etc.
De jury beslist vervolgens aan de hand van de presentaties hoeveel microkrediet elk groepje ontvangt.

Ten slotte vindt er half juni een conferentie plaats over “duurzaamheid”, georganiseerd door leerlingen van het da Vinci College waarin o.a. ook de leerlingen van het ANW-project betrokken zijn.
Zij zullen, samen met andere leerlingen van het da Vinci College, workshops en lezingen verzorgen.

Meer nieuws
Roger DAV 2013-16Roger DAV 2013-20Roger DAV 2013-23Roger DAV 2013-38Roger DAV 2013-42Roger DAV 2013-45