School voor havo, atheneum (vwo), tweetalig havo, tweetalig atheneum (vwo)

AANMELDEN 2018 trans260

Samenwerkingspartners

Zijlogonovember2018

Kies een PSG-school

25-01-2013

Woensdag 23 januari werd de traditie van de Da Vinci-lezing op het gelijknamige College in ere hersteld. Dit is een jaarlijkse lezing voor collega’s, oud-collega’s, ouders en bovenbouw-leerlingen. Door alle wisselingen van locatie lag de organisatie een paar jaar stil, maar nu biedt het theater aan de Joh. Naberstraat een uitgelezen plek.
In de Da Vinci-lezing werden eerder onderwerpen behandeld als het leven en werk van Leonardo da Vinci door DE Da-Vinci-autoriteit in Nederland, Michael Kwakkelstein, over Middeleeuwse reis van Brandaan door Hans van Dijk, over de historie van de trekschuit door John Dehé en over de historie van Purmerend door Vincent Nijenhuis.  Zo’n lezing is een combinatie van ‘lering en vermaak’. Een goede gelegenheid om je te laten onderhouden door een boeiende verteller, dat bleek ook deze avond : niemand van de aanwezigen had spijt van de tocht door het koude weer naar school.
Martijn Pieters, kunsthistoricus verbonden aan de Vrije Academie te Amsterdam, voerde ons via een inspirerend verhaal mee naar de Renaissance. In een gestroomlijnd verhaal van bijna twee uur vergeleek hij de beeldende kunst van Da Vinci, Michelangelo en Rafael. Aan de hand van raak gekozen illustraties ging hij in op wederzijdse invloed en rivaliteit. Niet alleen de voor iedereen vertrouwde voorbeelden als de Mona Lisa van Da Vinci of de Pietá van Michelangelo werden geanaliseerd, de grote verscheidenheid aan bekende en minder bekende schilderijen was een lust voor het oog. Daarbij gevoegd sappige anekdotes over intriges rond opdrachtgevers en voorbeelden van de invloed die deze drie grote meesters hadden op kunstenaars in latere eeuwen. Moeiteloos schakelend tussen afbeeldingen van schilderijen en tekeningen ter (voor)studie toonde Martijn Pieters o.a. zijn theorieën over soms wel erg verdacht kopieerwerk, zonder overigens de kwaliteiten van de respectievelijke kunstenaars in twijfel te trekken.
Schoolleider Peter van Gijzel en docente beeldende vakken Nanette Oosterwijk hopen met het initiatief voor deze avond de oude traditie van lezingen van hoog niveau weer een nieuw leven in te blazen.


Meer nieuws
Roger DAV 2013-16Roger DAV 2013-20Roger DAV 2013-23Roger DAV 2013-38Roger DAV 2013-42Roger DAV 2013-45