School voor mavo/havo, havo, vwo, tweetalig onderwijs en technasium

Lichamelijke opvoeding

Het vak lichamelijke opvoeding wordt in alle leerjaren aangeboden. Het eerste leerjaar heeft 2 blokuren van 90 minuten in de week. De andere leerjaren hebben 1 blokuur van 90 minuten in de week. In het examenjaar wordt er tot de kerst 1 blokuur in de week gegeven.
Wij geven het grootste deel van onze lessen in gymzalen aan de Hoornselaan (onderbouw en een deel van de bovenbouw) en een deel in de Beuk (bovenbouw). De buitenlessen zijn in september en oktober op de atletiekbaan en in april, mei en juni op de velden van voetbalclub Purmersteijn.
Daarnaast heeft de bovenbouw sportoriëntatie, kennismaken met nieuwe sporten. Dan gaan de leerlingen naar verschillende sportaanbieders in Purmerend en maken ze kennis met sporten die niet in de zaal gegeven kunnen worden. Voorbeelden zijn onder andere: tennis, squash, golf, fitness, boksen, spinnen, etc.

Leerlingen in de onderbouw krijgen een cijfer voor LO dat meetelt voor de overgang naar het volgende leerjaar. Het is een volwaardig vak bij ons op school. Het cijfer is opgebouwd uit een inzetcijfer (1/3 deel) en een praktijkcijfer (2/3 deel).
Onderwerpen die in deze jaren aan bod komen zijn: atletiek, korfbal, turnen, bewegen op muziek, conditie, volleybal, basketbal, softbal, hockey, voetbal, frisbee en samenwerk opdrachten.

In de bovenbouw werken we met handelingsdelen, een leerling moet naar behoren werken en krijgt daarvoor een O-V-G. Bij onvoldoende moet er ingehaald worden want het vak moet minimaal met een V afgesloten worden, anders kun je niet naar het volgende leerjaar. Er zijn 4 hoofdonderwerpen die we in de bovenbouw behandelen:

  • Bewegen en gezondheid: fittest en shuttle run
  • Bewegen en regelen: organiseren minitoernooi in de klas
  • Bewegen en samenleving: sportoriëntatie
  • Bewegen: atletiek, softbal, voetbal, hockey, rugby, american football, lacrosse, frisbee.
Lichamelijke opvoeding

Sportdagen

Gedurende het jaar organiseren we vele sportdagen:

1e klas
Atletiek sportdag in oktober, korfbal sportdag in december, bosloop in het Purmerbos in juni.

2e klas
Atletieksportdag in oktober, basketbalsportdag in december, survival in het Twiske in april, bosloop in het Purmerbos in juni.

3e klas
atletieksportdag in oktober en volleybalsportdag in december.

Afhankelijk van het jaarrooster hebben klas 1-2 of 3 aan het eind van het jaar een spelsportdag.

Bovenbouw
Atletiek sportdag in oktober. Als afsluitende activiteit voor de examenklassen wordt er een middag geskied op de indoorbaan in Spaarnwoude.

Buitenschoolse toernooien

Naast de gewone LO lessen worden er ook na schooltijd sportieve activiteiten georganiseerd en meegedaan aan buitenschoolse toernooien.

Wij doen mee met een scholencompetitie genaamd Olympic Moves. Vanaf januari vinden er verschillende selectietoernooien op school plaats. Dit gebeurt meestal op de DiMi-uren. Leerlingen die geselecteerd zijn, mogen naar de voorronde en spelen dan tegen andere scholen uit de regio. Win je de voorronde dan mag je naar de finale op Papendal.

Afgelopen jaren hebben we meegedaan met: korfbal, atletiek, basketbal, voetbal, handbal, dansen, softbal, volleybal en veldloop. Menigmaal hebben we heel goed gepresteerd tijdens de finales en zijn we Nederlands Scholen kampioen geweest: atletiek, basketbal, softbal, en veldloop. Per jaar wordt er gekeken voor welke sporten we inschrijven.

Sportieve reizen

Elk jaar organiseren we sportieve reizen. We proberen er twee te organiseren, dit is afhankelijk van de belangstelling van de leerlingen. Een weekend survival in België met mountainbiken, klimmen, touwparcours, vlotvaren en nog veel meer. Een wintersportreis naar Oostenrijk tijdens de voorjaarsvakantie waarbij je zes dagen les krijgt in snowboarden of skiën.