School voor mavo/havo, havo, vwo, tweetalig onderwijs en technasium

Coronaregels op school

09
september
2020

In onze school en in onze klaslokalen houden wij ons aan de voorschriften van de Rijksoverheid m.b.t. het Coronavirus. We hebben door de school verschillende posters gehangen om leerlingen en medewerkers te herinneren aan de regels die hiervoor gelden. Hieronder zijn ze nogmaals terug te vinden.

Coronaregels op school