School voor mavo/havo, havo, vwo, tweetalig onderwijs en technasium

Da Vinci volwaardig Technasium

18
mei
2022

Het Da Vinci College is met de Van ’t Hek Groep uit Zuidoostbeemster een 4-jarig partnership aangegaan om een volwaardig Technasium neer te zetten. Op vrijdag 13 mei beleefden de eerste twintig 2e jaars havo-vwo Technasium leerlingen een excursie naar diverse bouwprojecten waar Van ’t Hek actief is. Hiermee wordt het doel om techniek aantrekkelijker te maken, waarbij het (technisch) bedrijfsleven direct een rol speelt in het onderwijs, kracht bij gezet.

Op het Technasium volgen havo- en vwo-leerlingen, naast de reguliere vakken, het vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O) vanaf de brugklas t/m het examen. De leerlingen werken in teamverband projectmatig aan actuele opdrachten uit de praktijk, van echte bedrijven. Vanuit het partnership met Van ’t Hek worden materialen en gereedschap geleverd voor de inrichting van de Techniek Werkplaats. Daarnaast worden door Van 't Hek gastlessen gegeven ten behoeve van een gezamenlijk ontwikkelt lesproject. Ook de excursie van 13 mei maakte onderdeel uit van dit project.

Da Vinci volwaardig Technasium