School voor havo, vwo, tweetalig onderwijs en technasium

Dani schrijft 's nachts lied op school

13
april
2022

Voor het programma dwars door de nacht keert Dani van Velthoven (winnaar The Voice) 's nachts terug naar onze school om een lied te schrijven. Dani keert in het donker terug naar zijn middelbare schooltijd en maakt met behulp van de stilte en herinneringen een mooi lied. Voor mevrouw Sijm, onze docent muziek, is ook een kleine rol weggelegd!

Dani schrijft 's nachts lied op school