School voor mavo/havo, havo, vwo, tweetalig onderwijs en technasium

Eindexamenuitslag

05
juni
2020

De examenperiode is een bijzondere tijd voor onze leerlingen. Dit jaar wel heel bijzonder want door het coronavirus werd het landelijk eindexamen afgelast. Het onderwijs werd digitaal ingevuld, alleen de laatste schoolexamens werden nog fysiek afgenomen. Op 4 juni kregen de leerlingen te horen of ze geslaagd waren. Voor de meeste leerlingen toch een officieel momentje: het telefoontje van de mentor. Wij zijn trots op onze leerlingen en hun resultaten. Tot nu toe is 90% van de havo en 95% van het atheneum geslaagd. Enkele leerlingen krijgen nog een kans door het maken van de zogenaamde resultaatverbeterings toets. Begin juli is de diploma-uitreiking.

Eindexamenuitslag