School voor mavo/havo, havo, vwo, tweetalig onderwijs en technasium

Excursieweek

26
juni
2019

Na de rapportenvergaderingen zijn er nog tal van activiteiten op school. In dit pdf bestand kunt u het programma voor de klassen zien. Klas 1 gaat bijvoorbeeld naar de huisvuilcentrale in Alkmaar.

Excursieweek