School voor mavo/havo, havo, vwo, tweetalig onderwijs en technasium

De laatste weken

10
juli
2022

De laatste weken

Na de toetsweek is er een Da Vinci activiteitenweek. De dingen die aangeboden worden lopen zeer uiteen. Van excursies naar musea en klimpark zijn er ook activiteiten die voorbereiden op het nieuwe jaar. Klas drie heeft pré-profiel onderzoek, klas 4 en 5 werkt aan het PWS, er zijn CKV excursies en voorlichtingen over alcohol gebruik en andere verslavingsproblematiek. Natuurlijk was er ook nog tijd voor een schoolfeest.

Laatste weken