School voor mavo/havo, havo, vwo, tweetalig onderwijs en technasium

Online lessen vanaf 5 oktober

01
oktober
2020

Het Da Vinci College gaat de week voorafgaand de herfstvakantie dicht. Er zijn negen docenten die het COVID-19 virus hebben opgelopen. Vanaf 5 oktober wordt er gestart met online lessen.

Het bleef lang rustig, maar ineens ging het heel hard met de besmettingen. Drie weken geleden was er nog maar één besmetting. Dat was een leerling. Deze week blijken inmiddels negen docenten besmet te zijn. Dat geeft veel onrust bij zowel docenten als ouders en leerlingen. Dat heeft ons op donderdag 30 september 2020 doen besluiten de fysieke lessen op school te vervangen door online lessen die de leerlingen vanuit huis kunnen volgen. Dit besluit is genomen in nauw overleg met het schoolbestuur, de onderwijsinspectie en de GGD Zaanstreek-Waterland. De twee weken zijn inclusief de week herfstvakantie.

Het Da Vinci College heeft 1400 leerlingen en 150 personeelsleden. We hebben op school alle maatregelen genomen om verspreiding van het virus tegen te gaan. Er zijn looproutes aangegeven, er wordt volop geventileerd, er zijn desinfectiemiddelen en voor de leerkrachten mondkapjes, spatschermen en maskers.

De twee lesdagen die er nog staan vóór de sluiting zullen we gebruiken om de digitale lessen voor te bereiden en de leerlingen in het eerste jaar wegwijs te maken in het volgen van de online lessen. Kinderen die geen onderwijs vanuit huis kunnen volgen, mogen naar school komen en kunnen op school de lessen digitaal volgen. We zullen er alles aan blijven doen om de veiligheid te waarborgen. We hopen na de herfstvakantie weer met een schone lei te kunnen beginnen.

Online lessen vanaf 5 oktober