School voor mavo/havo, havo, vwo, tweetalig onderwijs en technasium

Ouderavond havo 4 & 5

02
oktober
2019

Afgelopen week is de ouderavond geweest voor bovenbouwleerlingen van de havo. Mocht u niet aanwezig zijn geweest of de presentaties nogmaals willen raadplegen, bekijk dan de presentatie vanĀ havo 4 of havo 5.

Ouderavond havo 4 & 5