School voor mavo/havo, havo, vwo, tweetalig onderwijs en technasium

School dicht tot 28 februari

15
december
2020

Door het oplopende aantal besmettingen met Corona heeft de regering besloten de sluiting van de scholen te verlengen t/m 28 februari. Alleen de examenklassen en voor het afnemen van fysieke toetsen voor het schoolexamen komen de leerlingen nog op school, alle andere klassen krijgen online les.

De geplande voortgangstoetsen voor klas 4 en 5 worden verschoven naar 8 t/m 15 februari. Maar niets is zeker in deze tijd, misschien wordt dit ook nog weer veranderd.

 

School gaat weer op slot