School voor havo, vwo, tweetalig onderwijs en technasium

School dicht tot 28 februari

15
december
2020

Door het oplopende aantal besmettingen met Corona heeft de regering besloten de sluiting van de scholen te verlengen t/m 28 februari. Alleen de examenklassen en voor het afnemen van fysieke toetsen voor het schoolexamen komen de leerlingen nog op school, alle andere klassen krijgen online les.

De geplande voortgangstoetsen voor klas 4 en 5 worden verschoven naar 8 t/m 15 februari. Maar niets is zeker in deze tijd, misschien wordt dit ook nog weer veranderd.

 

School gaat weer op slot