School voor mavo/havo, havo, vwo, tweetalig onderwijs en technasium

Thuisblijven of naar school?

28
september
2020

Op basis van de richtlijnen van het RIVM is een beslisboom ontwikkeld voor ouders van kinderen vanaf circa 12 jaar in het voortgezet onderwijs, studenten in het mbo en hoger onderwijs, werkende jongeren en volwassenen, die mogelijk coronaklachten hebben.

Ouders/verzorgers kunnen dit schema gebruiken om te bepalen of een kind met corona-gerelateerde klachten wel of niet naar school kan komen. Volwassenen kunnen beoordelen of je wel of niet naar het werk mag. De beslisboom wordt regelmatig aangepast naar aanleiding van nieuwe/vernieuwde regelgeving.

Deze beslisboom is gemaakt door BOinK in samenwerking met AJN Jeugdartsen Nederland en het RIVM.

Thuisblijven of naar school?