School voor havo, vwo, tweetalig onderwijs en technasium

Vragen over het Coronavirus

12
maart
2020

Het coronavirus houdt ons allemaal bezig. De Rijksoverheid heeft een advies uitgebracht hoe het onderwijs met de veiligheid rond het virus moet omgaan. Er is op dit moment geen aanleiding om de scholen te sluiten.

De GGD heeft ons een geactualiseerd handelingsperspectief in de aanpak van het Coronavirus gestuurd. Klik hier (nieuw tabblad) om de actuele stand van zaken te raadplegen. Deze pagina wordt bijgewerkt indien er wijzigingen zijn.

Ook de Rijksoverheid geeft op hun website antwoorden op veelgestelde vragen over Coronavirus voor het onderwijs. Klik hier om op die pagina te komen.

 

Vragen over het Coronavirus