School voor mavo/havo, havo, vwo, tweetalig onderwijs en technasium

Mentoraat

Het Da Vinci College is “de school waar je gezien wordt”. We hechten veel belang aan relaties en omgang met elkaar. Daar hoort ook een gedegen mentoraat bij. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor ouders en leerlingen. Elke klas heeft zijn eigen mentor. De mentor monitort de individuele studieresultaten van zijn/haar leerlingen en zet waar nodig extra begeleiding in.

De mentor geeft naast deze persoonlijke begeleiding ook mentorlessen waarin de volgende onderdelen aan bod komen:

  • Sociaal emotioneel welbevinden: sociale vaardigheden
  • Studievaardigheden: leerstrategieën, plannen en organiseren
  • Leren keuzes maken (loopbaanbegeleiding en studiekeuze): wie ben ik, wat kan ik en wat past bij

 

In de eerste klas krijgen de leerlingen extra hulp van onze hulpmentoren. Deze hulpmentoren zijn leerlingen uit 4 havo en 5 vwo, die de mentor helpen met het begeleiden van de klas. Leerlingen solliciteren naar een plek als 'junior-mentor' en worden hiervoor opgeleid. Deze hulpmentoren kunnen veel praktische ervaringen delen met de leerlingen uit de eerste klas, zoals het plannen van huiswerk en het voorbereiden op toetsen. Deze hulpmentoren gaan ook mee op werkweek van de eerste klassen. Elke mentor geeft een studieles per week aan zijn mentorgroep. In de mentorles worden studievaardigheden aangeleerd, wordt studiebegeleiding gegeven, loopbaanbegeleiding en sociaal-emotionele begeleiding. Elke mentor geeft zijn vakles aan zijn klas, zodat er een maximaal aantal contactmomenten tussen de leerlingen en hun mentor wordt gecreëerd.

Per schooljaar zijn er mentor-ouderavonden en twee maal is er gelegenheid tot een 10-minuten gesprek met vakdocenten. De mentoren worden ondersteund door de zorgcoördinator, verzuimcoördinator en de decanen en school maatschappelijkwerker.

 

Terug naar de pagina >