School voor mavo/havo, havo, vwo, tweetalig onderwijs en technasium

Decanaat

Aan onze school zijn twee decanen verbonden, te weten: dhr. S. Plas en dhr. P. de Graaf. De taak van de decaan bestaat o.a. uit het begeleiden van de leerlingen bij het kiezen van hun vakkenpakket, profielen en - in een later stadium – hen te adviseren bij de keuze van hun vervolgopleiding.

Om deze taak zo goed mogelijk te vervullen:

  • Coördineren zij dat onderdeel van de mentorlessen dat gewijd is aan loopbaanoriëntatie en begeleiding.
  • Organiseren zij informatieve bijeenkomsten voor ouders en/of leerlingen. Houden zij persoonlijke gesprekken met leerlingen.
  • Verzamelen zij documentatiemateriaal over studie- en beroepskeuzemogelijkheden en verstrekken zij folders en informatie over Open Dagen aan leerlingen.
  • Zorgen zij voor het up-to-date houden van het informatiemateriaal in een voor leerlingen toegankelijke infotheek.
  • Werken zij samen met deskundigen buiten de school. Organiseren zij bedrijfsbezoeken, oriënterende stages in bedrijven en doedagen.
  • Organiseren zij informatiemarkten over studie en beroep.
  • Coördineren zij projecten om de aansluiting met het vervolgonderwijs te verbeteren.


Voor informatie kunnen leerlingen altijd bij de decaan terecht. Ouders verzoeken wij eerst telefonisch een afspraak met de decaan te maken. De deur van de decanenkamer (E106) staat altijd open!

Via onderstaande button kom je op de site van "dedecaan.net". DeDecaan.net is een landelijk online platform waarop informatie over studie- en beroepskeuze gepresenteerd en uitgewisseld wordt, opinies en nieuwsberichten verschijnen en discussies gevoerd worden.

Vele honderden middelbare scholen maken met een eigen keuzesite van DeDecaan.net deel uit van het platform.

Het platform vervult een belangrijke taak bij de professionalisering en modernisering van het schooldecanaat en verstrekt schooldecanen, mentoren, leerlingen en ouders van mavo/vmbo en havo/vwo gedurende het hele keuzeproces ondersteuning en houvast.

Leerlingen die van het vmbo naar de havo willen doorstromen dienen contact op te nemen met de decaan voor een intake gesprek.