School voor mavo/havo, havo, vwo, tweetalig onderwijs en technasium

Begroting ouderraad

Wist u dat:

… de ouderraad van het Da Vinci de enige is van alle PSG scholen die de volledige ouderbijdrage mag begroten?

Wij, ouders van de ouderraad, doen ieder jaar een oproep aan alle medewerkers van het Da Vinci college (ook de conciërges!) om met goede ideeën te komen om de lessen en de leeromgeving te veraangenamen en/of te verbeteren.

Dit kunnen extra materialen zijn die buiten het schoolbudget vallen, zoals steigerplanken voor het maken van bankjes. Maar ook voor het financieren van bus en entreegelden voor lesaanvullend museum- of expositiebezoek. Of voor het organiseren van sportdagen. Al met al vele doelen zijn mogelijk, als ze maar iets nuttigs voor de leerlingen toevoegen.

Als de inzenddatum sluit maken wij een selectie van de aanvragen die passen binnen het budget. Hierbij houden we zoveel mogelijk rekening met een eerlijke verdeling per leerjaar en per vakgebied. Ook stellen we waar nodig is vragen als:

  • “Kan dat niet goedkoper?”
  • “Voegt dit wel iets nuttigs toe?”,
  • “Vinden de leerlingen dit wel leuk?”
  • Enz. enz.


De directeur (de eindverantwoordelijke voor de besteding van de oudergelden) is in dit proces betrokken, maar op liberale wijze.

Als ons begrotingsvoorstel klaar is, wordt het besproken in de School Medezeggenschap Raad (SMR) die het, na eventuele ,met de OR te bespreken, aanpassingen goedkeurt. Dan worden alle aanvragers op de hoogte gesteld, en tenslotte wordt de begroting op deze website gepubliceerd.

Ook controleren we geregeld de uitgaven, zodat er zicht blijft op de uitgaven en naleving van de begroting.

Openheid, transparantie en meepraten, het gaat tenslotte om onze kinderen en onze geldelijke ouderbijdrage.

Begroting