School voor mavo/havo, havo, vwo, tweetalig onderwijs en technasium

Behandelde actiepunten

Behandelde actiepunten in grote lijnen

 • Oudergelden:
  • Concept begroting opstellen / beoordelen aanvragen docenten schoolprojecten
   voor leerlingen
  • Controle kasboek vorig schooljaar
 • Overlegavond SMR/OR
 • Werkgroep Eco-school
  • Actieve deelname aan werkgroep en financiĆ«le bijdrage leveren aan project Eco-school
 • Steigerhouten bankjes
  • Is tot stand gekomen door bijdrage uit budget OR gelden
 • Voorlichtingsavond voor ouders 1e jaar leerlingen
  • Presentatie gegeven door OR
 • Voorlichting Open Huis avond
  • Voorlichting geven aan ouders en opinie onderzoek doen bij ouders
 • Diploma uitreikingen
  • Verzorgen afstudeer-cadeau: financiĆ«le bijdrage geleverd aan jaarboek
  • Ondersteunen diploma uitreiking
 • Verbetering informatie op website OR
 • Volgen traject verbetering telefonische bereikbaarheid PSG
 • Gerealiseerde voorlichting/thema avonden voor ouders
  • Lezing door Young Works betreffende Social Media
  • Lezing en informatie over huiswerk en huiswerkbegeleiding door Huiswerkplaats alsmede uitleg over Plandit
 • Notulen opvraagbaar via ouderraaddavinci@psg.nl