School voor mavo/havo, havo, vwo, tweetalig onderwijs en technasium

Gezonde school

Wij zijn een sportieve en gezonde school. Sinds 2015 zijn we in het bezit van het vignet Gezonde School voor het themacertificaat Bewegen en Sport. Wij hebben dat vignet behaald voor ons programma LO en BSM. Het is een erkenning dat wij op school structureel werken aan het verbeteren van de gezondheid van leerlingen en medewerkers. Wij willen laten zien dat we de gezondheid van de leerlingen en de medewerkers zeer belangrijk vinden en dat we hier veel aandacht aan schenken. Werken aan de gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl.

Heb je vragen op dit gebied dan kun je die altijd stellen aan jouw docent LO of biologie. Contact via de mentor met de ondersteuningscoördinator is natuurlijk ook een mogelijkheid.

Algemene informatie over gezonde voeding kun je vinden via de website van de ‘Gezonde school’.  Het vignet Gezonde school is een initiatief van twintig landelijke gezondheidsorganisaties. Wil je meer weten over het vignet? Kijk dan hier.

We hebben ook een voedingsbeleid opgesteld. Deze kun je hier lezen.

Gezonde school

Lichamelijke Opvoeding

Wil je meer weten over lichamelijke opvoeding (LO) bij ons op school, buitenschoolse activiteiten en sportieve reizen die wij de leerlingen aanbieden? Lees dan snel verder.

BSM & Goede Doelen

Bewegen, sport en maatschappij wordt bij ons als examenvak aangeboden. De BSM-leerlingen en docenten zetten zich ieder jaar weer in voor goede doelen!